Thời tiết Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ theo giờ

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

82%

T5 22/02
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.42

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.44

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.42

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.87

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.3

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.65

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.52

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.79

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.61 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.04

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.86 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.24

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

80%

T6 23/02
Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.27

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.57

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.84

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.45 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.95

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.49 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.91

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.37 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.97

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.72

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.52

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ trong 12h tới

Thời tiết Huyện Thanh Thuỷ

bầu trời quang đãng

25°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

34°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.1 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thanh Thuỷ