Dự báo thời tiết Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

26°/16°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.79 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

14°/12°

temperature
Sáng/tối

14°/13°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

14°/11°

temperature
Sáng/tối

12°/13°

Áp suất

1024 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

12°/9°

temperature
Sáng/tối

10°/11°

Áp suất

1026 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

16°/9°

temperature
Sáng/tối

10°/12°

Áp suất

1025 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

17°/10°

temperature
Sáng/tối

10°/13°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

19°/9°

temperature
Sáng/tối

10°/11°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

21°/8°

temperature
Sáng/tối

10°/13°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

19°/7°

temperature
Sáng/tối

9°/12°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

19°/8°

temperature
Sáng/tối

9°/11°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

19°/8°

temperature
Sáng/tối

8°/11°

Áp suất

1024 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

19°/9°

temperature
Sáng/tối

9°/13°

Áp suất

1024 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

19°/13°

temperature
Sáng/tối

9°/14°

Áp suất

1024 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

19°/13°

temperature
Sáng/tối

11°/16°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

18°/10°

temperature
Sáng/tối

14°/12°

Áp suất

1024 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

22°/10°

temperature
Sáng/tối

11°/15°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

22°/11°

temperature
Sáng/tối

10°/15°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

19°/8°

temperature
Sáng/tối

10°/13°

Áp suất

1026 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

18°/9°

temperature
Sáng/tối

8°/13°

Áp suất

1024 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

19°/9°

temperature
Sáng/tối

9°/13°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

21°/9°

temperature
Sáng/tối

10°/14°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

22°/8°

temperature
Sáng/tối

10°/15°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

21°/12°

temperature
Sáng/tối

9°/15°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

22°/16°

temperature
Sáng/tối

13°/18°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

25°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Thanh Thuỷ

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

23°

/

26°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.08 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thanh Thuỷ