Dự báo thời tiết Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
3.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
2.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
2.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
2.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
3.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
2.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
2.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

22°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/20°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
2.59 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
1.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
1.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
2.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
2.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
2.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
3.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
2.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

40%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Thanh Thuỷ

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:53/18:13

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

26°

độ ẩm

Độ ẩm

65%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.83 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

19°

uv

UV

3.34

Bình minh / Hoàng hôn

5:53 am
6:13 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thanh Thuỷ