Dự báo thời tiết Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:12 pm

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:13 pm

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:13 pm

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:13 pm

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:14 pm

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:14 pm

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

23°/18°

temperature
Sáng/tối

23°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:14 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:15 pm

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:15 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:15 pm

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:15 pm

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:16 pm

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:16 pm

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:16 pm

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:17 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

36°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:17 pm

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:17 pm

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:18 pm

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:18 pm

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:19 pm

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

49%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Thanh Thuỷ

mây thưa

20°

mây thưa

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

05:54/18:12

Thấp/Cao

19°

/

23°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.34 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:54 am
6:12 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thanh Thuỷ