Dự báo thời tiết Huyện Thanh Sơn - Phú Thọ 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  41%
 • Lượng mưa
  1.66 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/30.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.96 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:55
CN 24/09
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  64%
 • Lượng mưa
  5.21 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.7°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:54
T2 25/09
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.4%
 • Lượng mưa
  4.27 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.51 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:53
T3 26/09
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71.2%
 • Lượng mưa
  2.59 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/32.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.92 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:52
T4 27/09
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  53.8%
 • Lượng mưa
  1.03 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/33.8°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.78 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/17:51

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thanh Sơn - Phú Thọ 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thanh Sơn - Phú Thọ 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Thanh Sơn

mây thưa

26°

mây thưa

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/17:55

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.36 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.44

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
5:55 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thanh Sơn