Dự báo thời tiết Huyện Thanh Sơn - Phú Thọ 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:11 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:11 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:11 pm

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:12 pm

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:12 pm

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:12 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:13 pm

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:13 pm

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:13 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:14 pm

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

23°/21°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:14 pm

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:14 pm

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:15 pm

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:15 pm

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:15 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:15 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:16 pm

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:16 pm

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

35°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:16 pm

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:17 pm

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

42%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thanh Sơn - Phú Thọ 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Thanh Sơn - Phú Thọ 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Thanh Sơn

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:59/18:11

Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.56 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

2.57

Bình minh / Hoàng hôn

5:59 am
6:11 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thanh Sơn