Thời tiết Huyện Thanh Sơn - Phú Thọ theo giờ

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.54

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

6.047 km

UV

0.91

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

3.081 km

UV

0.46

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

2.754 km

UV

0.51

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.31 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

2.178 km

UV

0.46

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

2.467 km

UV

0.85

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

4.344 km

UV

0.5

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

7.231 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

7.028 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

8.646 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

97%

T5 28/09
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.55

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

9.257 km

UV

1.3

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

9.292 km

UV

2.2

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.27

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.87

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.27

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.03

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.15

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.74

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.41

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

95%

T6 29/09
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.41

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thanh Sơn - Phú Thọ trong 12h tới

Thời tiết Huyện Thanh Sơn

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:49/17:51

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

24°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.33 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0.22

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thanh Sơn