Dự báo thời tiết Huyện Thanh Sơn - Phú Thọ 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

20°/8°

temperature
Sáng/tối

9°/15°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:37 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
2.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

22°/10°

temperature
Sáng/tối

8°/17°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:37 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
2.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

22°/18°

temperature
Sáng/tối

12°/19°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:36 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
2.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:36 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
1.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:36 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
1.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:35 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
1.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

18°/15°

temperature
Sáng/tối

18°/17°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:35 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
2.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:35 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
1.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

25°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
2.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

22°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
2.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

19°/15°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
2.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

16°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
1.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

15°/12°

temperature
Sáng/tối

14°/13°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
2.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thanh Sơn - Phú Thọ 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thanh Sơn - Phú Thọ 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Thanh Sơn

bầu trời quang đãng

21°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 20°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:37/17:47

nhiệt độ

Thấp/Cao

11°

/

22°

độ ẩm

Độ ẩm

25%

áp suất

Áp suất

1021 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.93 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:37 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thanh Sơn