Dự báo thời tiết Huyện Thanh Sơn - Phú Thọ 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

99%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
1.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
1.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
1.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
2.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
2.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
2.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
1.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
1.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
2.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
1.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
1.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
1.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
2.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
1.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thanh Sơn - Phú Thọ 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thanh Sơn - Phú Thọ 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Thanh Sơn

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:49/17:51

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

24°

độ ẩm

Độ ẩm

96%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.13 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0.54

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thanh Sơn