Dự báo thời tiết Huyện Tân Sơn - Phú Thọ 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:13 pm

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:13 pm

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:13 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:14 pm

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:14 pm

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:14 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:15 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

22°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/20°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:15 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:15 pm

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:15 pm

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:16 pm

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:16 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:16 pm

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:17 pm

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:17 pm

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:17 pm

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:18 pm

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:18 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:19 pm

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

36°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:19 pm

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:19 pm

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:20 pm

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:20 pm

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:20 pm

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:21 pm

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:21 pm

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:21 pm

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:22 pm

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:22 pm

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:23 pm

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Sơn - Phú Thọ 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Tân Sơn - Phú Thọ 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Tân Sơn

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:53/18:13

Thấp/Cao

19°

/

26°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.83 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

3.34

Bình minh / Hoàng hôn

5:53 am
6:13 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tân Sơn