Dự báo thời tiết Huyện Tân Sơn - Phú Thọ 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

37°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 6:10 pm

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

29%

temperature
Ngày/đêm

38°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 6:10 pm

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:11 pm

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:11 pm

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:11 pm

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:11 pm

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:12 pm

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:12 pm

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:12 pm

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:13 pm

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:13 pm

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:13 pm

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:14 pm

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:14 pm

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

35°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:14 pm

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:15 pm

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

35°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:15 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

36°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:15 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

33°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:15 pm

Gió
4.46 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:16 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Sơn - Phú Thọ 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Tân Sơn - Phú Thọ 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Tân Sơn

mây thưa

23°

mây thưa

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

06:02/18:10

Thấp/Cao

22°

/

41°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.13 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:02 am
6:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tân Sơn