Dự báo thời tiết Huyện Tân Sơn - Phú Thọ 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:52 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:53 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:53 pm

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:54 pm

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:54 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:55 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

21°/17°

temperature
Sáng/tối

20°/18°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:56 pm

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

16°/14°

temperature
Sáng/tối

15°/14°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:56 pm

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

15°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/14°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:57 pm

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

16°/14°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:57 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Sơn - Phú Thọ 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tân Sơn - Phú Thọ 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Tân Sơn

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

06:34/17:52

Thấp/Cao

21°

/

23°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.57 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

2.18

Bình minh / Hoàng hôn

6:34 am
5:52 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tân Sơn