Dự báo thời tiết Huyện Tân Sơn - Phú Thọ 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/34.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39%
 • Lượng mưa
  0.55 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.2°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 22/02
mây đen u ám
27°

mây đen u ám

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/29.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  27.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.7°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/26.5°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.86 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 23/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/24.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77.5%
 • Lượng mưa
  1.87 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.8°/21.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  4.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 24/02
mưa nhẹ
20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.6°/21.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.8%
 • Lượng mưa
  2.02 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20.2°/20.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/20.8°
 • pressure
  Áp suất
  1018 hPa
 • wind
  Gió
  3.39 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 25/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.3°/23.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  46.1%
 • Lượng mưa
  2.05 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.5°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.1°/22.7°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  2.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Sơn - Phú Thọ 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tân Sơn - Phú Thọ 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Tân Sơn

bầu trời quang đãng

26°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

34°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.39 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tân Sơn