Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận theo giờ

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

89%

T5 22/02
Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.75

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.91

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.55

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.54

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.51

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.58 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

14.14

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.61 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.39

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.91 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.46

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.07 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.7

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.96 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.46

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.82 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.15 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

93%

T6 23/02
Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.79

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.99

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.68

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.65

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.54

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.34 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

14.29

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.49 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.57

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
7.35 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.51

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
7.44 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.38

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
7.81 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.75

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
7.57 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.97 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.47 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.92 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận trong 12h tới

Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm

bầu trời quang đãng

23°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

31°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.43 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Phan Rang-Tháp Chàm