Dự báo thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:54 pm

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:54 pm

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:54 pm

Gió
4.34 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:54 pm

Gió
5.47 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:54 pm

Gió
5.53 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:54 pm

Gió
5.71 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:54 pm

Gió
4.84 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:54 pm

Gió
4.95 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:54 pm

Gió
4.38 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:54 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:54 pm

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:54 pm

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:54 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:55 pm

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:55 pm

Gió
4.42 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:55 pm

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:55 pm

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:55 pm

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:55 pm

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:55 pm

Gió
4.15 km/h
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận 20 ngày tới


Lượng mưa Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận 20 ngày tới

Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 29°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:54

Thấp/Cao

22°

/

31°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.45 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0.34

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:54 pm

Bản đồ thời tiết Windy Phan Rang-Tháp Chàm