Dự báo thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
32°

mây cụm

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  17.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.5°/24.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  6.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:54
T7 01/04
mây cụm
32°

mây cụm

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.6°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  17.9%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/24.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/28.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.32 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:54
CN 02/04
mây thưa
32°

mây thưa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.2°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  8.1%
 • Lượng mưa
  0.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.1°/24.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.1°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.52 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:40/17:54
T2 03/04
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/32.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.5%
 • Lượng mưa
  0.35 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.8°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.5°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.7 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:39/17:54
T3 04/04
mây rải rác
31°

mây rải rác

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  31.6%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.4°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/30.8°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:39/17:54

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận 5 ngày tới

Lượng mưa Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận 5 ngày tới

Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm

mây rải rác

24°

mây rải rác

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:41/17:54

Thấp/Cao

23°

/

32°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.5 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:41 am
5:54 pm

Bản đồ thời tiết Windy Phan Rang-Tháp Chàm