Dự báo thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
6.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
5.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
5.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
5.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
4.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
3.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
4.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
6.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
7.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
7.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
7.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
7.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
7.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
5.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
9.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận 15 ngày tới

Lượng mưa Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận 15 ngày tới

Thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm

mây rải rác

29°

mây rải rác

Cảm giác như 31°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:07/17:49

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

30°

độ ẩm

Độ ẩm

61%

áp suất

Áp suất

1013 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.55 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

9.4

Bình minh / Hoàng hôn

6:07 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Phan Rang-Tháp Chàm