Dự báo thời tiết Huyện Ninh Sơn - Ninh Thuận 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:34 pm

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:33 pm

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:32 pm

Gió
4.32 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:32 pm

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:31 pm

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:31 pm

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:30 pm

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:29 pm

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:29 pm

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:28 pm

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:28 pm

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:27 pm

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:26 pm

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:26 pm

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:25 pm

Gió
4.89 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:25 pm

Gió
5.81 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:24 pm

Gió
6.07 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:24 pm

Gió
4.32 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:23 pm

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:23 pm

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ninh Sơn - Ninh Thuận 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Ninh Sơn - Ninh Thuận 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Ninh Sơn

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/17:34

Thấp/Cao

25°

/

28°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.37 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:32 am
5:34 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ninh Sơn