Dự báo thời tiết Huyện Ninh Sơn - Ninh Thuận 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
5.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
2.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
6.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
6.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
6.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
2.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ninh Sơn - Ninh Thuận 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ninh Sơn - Ninh Thuận 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Ninh Sơn

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:42/17:54

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

31°

độ ẩm

Độ ẩm

88%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.75 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:42 am
5:54 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ninh Sơn