Dự báo thời tiết Huyện Ninh Sơn - Ninh Thuận 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:54 pm

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:54 pm

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:54 pm

Gió
4.34 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:54 pm

Gió
5.47 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:54 pm

Gió
5.53 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:54 pm

Gió
5.71 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:54 pm

Gió
4.84 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:54 pm

Gió
4.95 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:54 pm

Gió
4.38 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:54 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:54 pm

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:54 pm

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:54 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:55 pm

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:55 pm

Gió
4.42 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:55 pm

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:55 pm

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:55 pm

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:55 pm

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:55 pm

Gió
4.15 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:55 pm

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:55 pm

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:55 pm

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:55 pm

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 5:55 pm

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 5:55 pm

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 5:55 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 5:55 pm

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 5:55 pm

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 5:55 pm

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

55%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ninh Sơn - Ninh Thuận 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Ninh Sơn - Ninh Thuận 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Ninh Sơn

mây cụm

29°

mây cụm

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:54

Thấp/Cao

22°

/

31°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.05 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

1.39

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:54 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ninh Sơn