Dự báo thời tiết Huyện Ninh Sơn - Ninh Thuận 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
31°

mây cụm

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.1°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.4%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/23.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.6°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:54
T7 25/03
mây rải rác
32°

mây rải rác

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.8%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.4°/22.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:54
CN 26/03
bầu trời quang đãng
32°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.6°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.3%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.1°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.08 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:54
T2 27/03
mây thưa
31°

mây thưa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.6°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  26.4%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/24.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.7°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  6.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:54
T3 28/03
mây đen u ám
32°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.3°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  25.5%
 • Lượng mưa
  0.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.9°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.1°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  7.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:54

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ninh Sơn - Ninh Thuận 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ninh Sơn - Ninh Thuận 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Ninh Sơn

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 29°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:54

Thấp/Cao

22°

/

31°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.45 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0.34

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:54 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ninh Sơn