Dự báo thời tiết Huyện Ninh Sơn - Ninh Thuận 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  7.49 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.9°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/27.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.89 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/17:34
T3 03/10
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/30.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.8%
 • Lượng mưa
  10.09 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.7°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/17:33
T4 04/10
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  62.3%
 • Lượng mưa
  2.61 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.31 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/17:32
T5 05/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  49.9%
 • Lượng mưa
  1.49 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/30.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.79 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/17:32
T6 06/10
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.5%
 • Lượng mưa
  4.88 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.9°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.92 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/17:31

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ninh Sơn - Ninh Thuận 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ninh Sơn - Ninh Thuận 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Ninh Sơn

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/17:34

Thấp/Cao

25°

/

27°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.57 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

2.15

Bình minh / Hoàng hôn

5:32 am
5:34 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ninh Sơn