Dự báo thời tiết Huyện Bác Ái - Ninh Thuận 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:54 pm

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:54 pm

Gió
4.7 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:54 pm

Gió
7.17 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:54 pm

Gió
6.92 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:54 pm

Gió
5.98 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:54 pm

Gió
5.14 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:54 pm

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:54 pm

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:54 pm

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:54 pm

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:54 pm

Gió
7.32 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:55 pm

Gió
7.04 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:55 pm

Gió
5.99 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:55 pm

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:55 pm

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:55 pm

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:55 pm

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:55 pm

Gió
4.34 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:55 pm

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:55 pm

Gió
4.39 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:55 pm

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:55 pm

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 5:55 pm

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 5:55 pm

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 5:55 pm

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 5:55 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 5:55 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 5:55 pm

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 5:56 pm

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 5:56 pm

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bác Ái - Ninh Thuận 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Bác Ái - Ninh Thuận 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Bác Ái

bầu trời quang đãng

24°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:54

Thấp/Cao

22°

/

33°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.54 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:54 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bác Ái