Dự báo thời tiết Huyện Bác Ái - Ninh Thuận 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:34 pm

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:33 pm

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:32 pm

Gió
4.32 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:32 pm

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:31 pm

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:31 pm

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:30 pm

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:29 pm

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:29 pm

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:28 pm

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:28 pm

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:27 pm

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:26 pm

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:26 pm

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:25 pm

Gió
4.89 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:25 pm

Gió
5.81 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:24 pm

Gió
6.07 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:24 pm

Gió
4.32 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:23 pm

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:23 pm

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:22 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:22 pm

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:22 pm

Gió
4.95 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:21 pm

Gió
5.67 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:21 pm

Gió
6.25 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:20 pm

Gió
5.96 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:20 pm

Gió
6.31 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:20 pm

Gió
6.24 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:19 pm

Gió
6.52 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

26°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:19 pm

Gió
6.78 km/h
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bác Ái - Ninh Thuận 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Bác Ái - Ninh Thuận 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Bác Ái

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/17:34

Thấp/Cao

25°

/

27°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.57 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

2.15

Bình minh / Hoàng hôn

5:32 am
5:34 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bác Ái