Dự báo thời tiết Huyện Bác Ái - Ninh Thuận 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
31°

mây cụm

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.2°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  17.4%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.7°/27.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:54
T7 25/03
bầu trời quang đãng
32°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.3°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.3%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.9°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.39 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:54
CN 26/03
bầu trời quang đãng
31°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.4%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.6°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.4°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.89 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:54
T2 27/03
mây rải rác
32°

mây rải rác

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  18.5%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.6°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  6.23 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:54
T3 28/03
mây cụm
32°

mây cụm

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.4°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  3.6%
 • Lượng mưa
  0.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.5°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.7°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  7.65 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:54

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bác Ái - Ninh Thuận 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bác Ái - Ninh Thuận 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Bác Ái

bầu trời quang đãng

24°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:54

Thấp/Cao

22°

/

31°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.65 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:54 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bác Ái