Dự báo thời tiết Huyện Bác Ái - Ninh Thuận 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.5°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/23.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.4°/25.9°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  6.23 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 12/12
mây cụm
31°

mây cụm

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.6°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  15.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.1°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  6.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 13/12
mây cụm
31°

mây cụm

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.1°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  7.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/24.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.5°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  7.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 14/12
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  6.67 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 15/12
mây cụm
31°

mây cụm

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.6°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.2°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.7°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  6.32 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bác Ái - Ninh Thuận 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bác Ái - Ninh Thuận 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Bác Ái

bầu trời quang đãng

23°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

32°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.01 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bác Ái