Dự báo thời tiết Huyện Bác Ái - Ninh Thuận 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:54 pm

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:54 pm

Gió
4.7 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:54 pm

Gió
7.17 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:54 pm

Gió
6.92 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:54 pm

Gió
5.98 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:54 pm

Gió
5.14 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:54 pm

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:54 pm

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:54 pm

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:54 pm

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bác Ái - Ninh Thuận 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bác Ái - Ninh Thuận 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Bác Ái

bầu trời quang đãng

24°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:54

Thấp/Cao

22°

/

33°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.54 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:54 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bác Ái