Dự báo thời tiết Huyện Bác Ái - Ninh Thuận 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:34 pm

sức gió
Gió
1.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:33 pm

sức gió
Gió
2.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:32 pm

sức gió
Gió
4.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:32 pm

sức gió
Gió
4.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:31 pm

sức gió
Gió
4.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:31 pm

sức gió
Gió
3.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:30 pm

sức gió
Gió
3.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:29 pm

sức gió
Gió
2.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:29 pm

sức gió
Gió
3.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:28 pm

sức gió
Gió
1.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:28 pm

sức gió
Gió
2.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:27 pm

sức gió
Gió
1.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:26 pm

sức gió
Gió
3.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:26 pm

sức gió
Gió
3.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:25 pm

sức gió
Gió
4.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bác Ái - Ninh Thuận 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bác Ái - Ninh Thuận 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Bác Ái

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/17:34

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

29°

độ ẩm

Độ ẩm

92%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.59 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:32 am
5:34 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bác Ái