Dự báo thời tiết Huyện Bác Ái - Ninh Thuận 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
12.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
10.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
8.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
7.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
5.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
6.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
5.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
6.59 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
7.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
7.79 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
6.88 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
7.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
8.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

24°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
8.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
8.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bác Ái - Ninh Thuận 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bác Ái - Ninh Thuận 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Bác Ái

bầu trời quang đãng

18°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 18°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:08/17:45

nhiệt độ

Thấp/Cao

18°

/

27°

độ ẩm

Độ ẩm

78%

áp suất

Áp suất

1013 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.5 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

15°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:08 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bác Ái