Dự báo thời tiết Huyện Yên Khánh - Ninh Bình 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
4.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
5.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
4.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

25°/20°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
6.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
1.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
5.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
3.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
3.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Khánh - Ninh Bình 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Khánh - Ninh Bình 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Khánh

mây cụm

20°

mây cụm

Cảm giác như 21°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/18:09

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

25°

độ ẩm

Độ ẩm

88%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.2 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

18°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Khánh