Dự báo thời tiết Huyện Yên Khánh - Ninh Bình 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:45 pm

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:44 pm

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:43 pm

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:42 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:41 pm

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:40 pm

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:39 pm

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:38 pm

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:38 pm

Gió
4.42 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:37 pm

Gió
3.92 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:36 pm

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:35 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:34 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:33 pm

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

24°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:33 pm

Gió
4.88 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:32 pm

Gió
4.52 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:31 pm

Gió
5.33 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

24°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:30 pm

Gió
6.11 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:30 pm

Gió
5.79 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:29 pm

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Khánh - Ninh Bình 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Yên Khánh - Ninh Bình 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Khánh

bầu trời quang đãng

31°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:45

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.26 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

7.24

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Khánh