Thời tiết Huyện Yên Khánh - Ninh Bình theo giờ

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.72

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.9 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.05

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.59 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.55

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.33 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.58

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.32 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.62

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.44 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.57

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.01 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.46

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.29

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.44 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.13

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.06 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.25

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.78 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.14 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.88 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.24 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.13 km/h
Độ ẩm

88%

CN 21/04
Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.19

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.94

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.73

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.56

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.55

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.86

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.03

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.03 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.27

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.2 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.97

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.9 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.2 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.15 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.16 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

84%

T2 22/04
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Khánh - Ninh Bình trong 12h tới

Thời tiết Huyện Yên Khánh

bầu trời quang đãng

30°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

35°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.59 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

1.05

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Khánh