Thời tiết Huyện Yên Khánh - Ninh Bình theo giờ

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.81

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.02

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.32

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.39

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.39 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

92%

T7 01/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.99

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.22

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.6

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.09 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.48

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.38 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.86

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.69 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.43

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.61 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.72

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.14 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.46

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.08 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.51

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.02 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.91 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.3 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

96%

CN 02/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.39

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.53 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.1

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.6 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.02

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.72 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.77

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.86 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.43

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.99 km/h
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Khánh - Ninh Bình trong 12h tới

Thời tiết Huyện Yên Khánh

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/18:09

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

26°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.82 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

5

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Khánh