Dự báo thời tiết Huyện Yên Khánh - Ninh Bình 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

  • temperature
    Thấp/Cao
    21°/23.1°
  • humidity
    Khả năng có mưa
    99.1%
  • Lượng mưa
    4.08 mm
  • temperature
    Ngày/Đêm
    22.8°/20.8°
  • temperature
    Sáng/Tối
    21.7°/21.3°
  • pressure
    Áp suất
    1013 hPa
  • wind
    Gió
    4.76 km/h
  • dawn
    Bình mình/Hoàng hôn
    06:30/17:49
T2 06/02
mây đen u ám
24°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

  • temperature
    Thấp/Cao
    19°/26.7°
  • humidity
    Khả năng có mưa
    17.6%
  • Lượng mưa
    0.2 mm
  • temperature
    Ngày/Đêm
    24.9°/21.8°
  • temperature
    Sáng/Tối
    20.1°/23.3°
  • pressure
    Áp suất
    1011 hPa
  • wind
    Gió
    5.6 km/h
  • dawn
    Bình mình/Hoàng hôn
    06:30/17:49
T3 07/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

  • temperature
    Thấp/Cao
    21.1°/23.3°
  • humidity
    Khả năng có mưa
    23.1%
  • Lượng mưa
    0.82 mm
  • temperature
    Ngày/Đêm
    22.8°/22°
  • temperature
    Sáng/Tối
    21.1°/22.4°
  • pressure
    Áp suất
    1012 hPa
  • wind
    Gió
    5.35 km/h
  • dawn
    Bình mình/Hoàng hôn
    06:30/17:50
T4 08/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

  • temperature
    Thấp/Cao
    22°/23.9°
  • humidity
    Khả năng có mưa
    99.7%
  • Lượng mưa
    3.52 mm
  • temperature
    Ngày/Đêm
    23.4°/21.7°
  • temperature
    Sáng/Tối
    21.6°/22.6°
  • pressure
    Áp suất
    1011 hPa
  • wind
    Gió
    3.71 km/h
  • dawn
    Bình mình/Hoàng hôn
    06:29/17:51
T5 09/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

  • temperature
    Thấp/Cao
    21°/23.2°
  • humidity
    Khả năng có mưa
    62.1%
  • Lượng mưa
    2.45 mm
  • temperature
    Ngày/Đêm
    23°/21.5°
  • temperature
    Sáng/Tối
    21.5°/21.6°
  • pressure
    Áp suất
    1011 hPa
  • wind
    Gió
    4.32 km/h
  • dawn
    Bình mình/Hoàng hôn
    06:29/17:51

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Khánh - Ninh Bình 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Khánh - Ninh Bình 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Khánh

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:30/17:49

Thấp/Cao

20°

/

23°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.05 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:30 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Khánh