Thời tiết Huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An theo giờ

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.56

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.25

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.15

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.12 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.5

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.53 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.18

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.89 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.14

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.39 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.05

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
5.94 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.35

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
5.66 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.97

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.11

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.39 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.27 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.32 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

68%

T5 23/03
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.06 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.58

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.21 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.29

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.22

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.62

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.37

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.34

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.24

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.52

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.07

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.16

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.48

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.92 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

44%

T6 24/03
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An trong 12h tới

Thời tiết Huyện Nghĩa Đàn

bầu trời quang đãng

27°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 27°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

06:00/18:08

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

38°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.2 km/h

Điểm ngưng

16°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:00 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nghĩa Đàn