Thời tiết Huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An theo giờ

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.87

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.4

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.41

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.41

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.25

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.3

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.08

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.54

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.46

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.4

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

87%

T2 02/10
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.44

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.88

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.46

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.53

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.6

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.46

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.49

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.03

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.09

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.67

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.4

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

87%

T3 03/10
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.3

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An trong 12h tới

Thời tiết Huyện Nghĩa Đàn

mây rải rác

28°

mây rải rác

Cảm giác như 32°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:46

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.59 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

4.4

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nghĩa Đàn