Dự báo thời tiết Huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
4.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

26°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
5.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
4.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
3.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
4.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Nghĩa Đàn

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:53/18:10

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

25°

độ ẩm

Độ ẩm

89%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.52 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:53 am
6:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nghĩa Đàn