Dự báo thời tiết Huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

32°/30°

temperature
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

34°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

35°/30°

temperature
Sáng/tối

29°/32°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

36°/31°

temperature
Sáng/tối

30°/33°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

35°/32°

temperature
Sáng/tối

30°/33°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

33°/30°

temperature
Sáng/tối

31°/32°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Nghĩa Đàn

bầu trời quang đãng

28°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

39°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.34 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0.56

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nghĩa Đàn