Dự báo thời tiết Huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:54 pm

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:54 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:55 pm

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:55 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:56 pm

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:56 pm

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:57 pm

Gió
4.39 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:57 pm

Gió
4.4 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:57 pm

Gió
4.4 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:58 pm

Gió
4.4 km/h
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Nghĩa Đàn

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

06:28/17:54

Thấp/Cao

21°

/

25°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.93 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

3.18

Bình minh / Hoàng hôn

6:28 am
5:54 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nghĩa Đàn