Dự báo thời tiết Huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:10 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:11 pm

Gió
4.54 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:11 pm

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

Gió
4.4 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

Gió
5.93 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

Gió
4.3 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:12 pm

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:12 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:12 pm

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:13 pm

Gió
4.49 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:13 pm

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:13 pm

Gió
4.61 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:13 pm

Gió
4.28 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:14 pm

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:14 pm

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:14 pm

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:14 pm

Gió
4.15 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:15 pm

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:15 pm

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:15 pm

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:16 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:16 pm

Gió
4.27 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:16 pm

Gió
4.32 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:17 pm

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:17 pm

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:17 pm

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:18 pm

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Nghĩa Đàn

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:52/18:10

Thấp/Cao

22°

/

26°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.9 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

8.54

Bình minh / Hoàng hôn

5:52 am
6:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nghĩa Đàn