Dự báo thời tiết Huyện Ý Yên - Nam Định 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  19.11 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.5°/27.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.5°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.02 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 26/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.8°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  52.5%
 • Lượng mưa
  1.28 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.6°/28.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.7°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.05 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 27/05
mây đen u ám
28°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.6°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.3°/28.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.8°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 28/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.8°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.7%
 • Lượng mưa
  1.24 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.9°/27.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.5°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  4.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.5°/34.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.6%
 • Lượng mưa
  1.76 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/28.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.4°/33.8°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  4.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ý Yên - Nam Định 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ý Yên - Nam Định 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Ý Yên

mưa cường độ nặng

27°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

31°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.59 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ý Yên