Dự báo thời tiết Huyện Ý Yên - Nam Định 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  29.7°/37.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36.7%
 • Lượng mưa
  1.19 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.8°/29.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29.9°/34°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  4.31 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:35
T2 12/06
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.2°/36.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  67.5%
 • Lượng mưa
  2.18 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.5°/29.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.2°/32.3°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  5.67 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:35
T3 13/06
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.6°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.7%
 • Lượng mưa
  3.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.9°/27.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.2°/30.8°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  4.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:35
T4 14/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.3°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91%
 • Lượng mưa
  12.75 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/28.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.7°/30.6°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:36
T5 15/06
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  8.47 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.5°/28.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:36

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ý Yên - Nam Định 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ý Yên - Nam Định 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Ý Yên

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:35

Thấp/Cao

29°

/

37°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.27 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.03

Bình minh / Hoàng hôn

5:14 am
6:35 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ý Yên