Dự báo thời tiết Huyện Ý Yên - Nam Định 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.1°/23.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  21.9%
 • Lượng mưa
  1.14 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.6°/21.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20°/21.7°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.37 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:49
T4 08/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.1°/23.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  58.1%
 • Lượng mưa
  1.02 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.1°/21.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.8°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:49
T5 09/02
mưa vừa
22°

mưa vừa

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.5°/22.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.1%
 • Lượng mưa
  5.72 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22°/21.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/21.1°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:50
T6 10/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.6°/21.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  32.6%
 • Lượng mưa
  1.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.6°/21.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20°/21.8°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:51
T7 11/02
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.9°/25.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36%
 • Lượng mưa
  1.63 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25°/22.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.4°/22.6°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  7.86 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:51

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ý Yên - Nam Định 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ý Yên - Nam Định 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Ý Yên

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:29/17:49

Thấp/Cao

20°

/

23°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.17 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:29 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ý Yên