Dự báo thời tiết Huyện Ý Yên - Nam Định 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:07 pm

Gió
4.52 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:07 pm

Gió
4.46 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

Gió
4.17 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:08 pm

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:08 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:08 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:08 pm

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

Gió
5.09 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:09 pm

Gió
5.45 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:09 pm

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

24°/22°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

Gió
5.24 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:10 pm

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:10 pm

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:10 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:11 pm

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:11 pm

Gió
5.28 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:12 pm

Gió
5.17 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:12 pm

Gió
4.62 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:12 pm

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ý Yên - Nam Định 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Ý Yên - Nam Định 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Ý Yên

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/18:07

Thấp/Cao

22°

/

26°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.72 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

1.18

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ý Yên