Dự báo thời tiết Huyện Ý Yên - Nam Định 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:30 pm

sức gió
Gió
3.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:30 pm

sức gió
Gió
2.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:30 pm

sức gió
Gió
3.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/31°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:31 pm

sức gió
Gió
3.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/31°

áp suất
Áp suất

999 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:31 pm

sức gió
Gió
3.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:32 pm

sức gió
Gió
2.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

30°/30°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:32 pm

sức gió
Gió
1.79 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:32 pm

sức gió
Gió
1.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:33 pm

sức gió
Gió
1.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:33 pm

sức gió
Gió
1.38 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:33 pm

sức gió
Gió
1.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
2.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
3.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

28°/25°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
6.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
5.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ý Yên - Nam Định 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ý Yên - Nam Định 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Ý Yên

mây cụm

33°

mây cụm

Cảm giác như 38°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:30

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

55%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.13 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

9.36

Bình minh / Hoàng hôn

5:15 am
6:30 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ý Yên