Dự báo thời tiết Huyện Ý Yên - Nam Định 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:35 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:35 pm

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:35 pm

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

27°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:36 pm

Gió
4.47 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:36 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:36 pm

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:37 pm

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:37 pm

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:37 pm

Gió
4.62 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:37 pm

Gió
4.12 km/h
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ý Yên - Nam Định 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ý Yên - Nam Định 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Ý Yên

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:35

Thấp/Cao

29°

/

37°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.35 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.03

Bình minh / Hoàng hôn

5:14 am
6:35 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ý Yên