Dự báo thời tiết Huyện Ý Yên - Nam Định 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:48 pm

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:49 pm

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:49 pm

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:50 pm

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:51 pm

Gió
4.6 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:51 pm

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:52 pm

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:52 pm

Gió
4.54 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:53 pm

Gió
4.68 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:53 pm

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ý Yên - Nam Định 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ý Yên - Nam Định 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Ý Yên

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

06:29/17:48

Thấp/Cao

19°

/

23°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.88 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:29 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ý Yên