Dự báo thời tiết Huyện Trực Ninh - Nam Định 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:49 pm

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:48 pm

Gió
5.22 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:48 pm

Gió
5.99 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:47 pm

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:46 pm

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:45 pm

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:44 pm

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:43 pm

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:42 pm

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:41 pm

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:40 pm

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:39 pm

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:38 pm

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:38 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:37 pm

Gió
7.93 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

24°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:36 pm

Gió
13.66 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:35 pm

Gió
13.66 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:34 pm

Gió
6.29 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:33 pm

Gió
5.27 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:33 pm

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Trực Ninh - Nam Định 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Trực Ninh - Nam Định 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Trực Ninh

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:49

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.95 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

5.33

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Trực Ninh