Dự báo thời tiết Huyện Trực Ninh - Nam Định 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.4°/29.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  58%
 • Lượng mưa
  0.89 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/27.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.5°/28.7°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.59 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 27/05
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/30.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.1°/28.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.3°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 28/05
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.2°/28.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  66%
 • Lượng mưa
  1.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27°/27.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.2°/27.7°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.76 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.6°/34.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  59.7%
 • Lượng mưa
  2.68 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/28.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 30/05
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.2°/29.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85.5%
 • Lượng mưa
  8.73 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.3°/27.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.7°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.75 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Trực Ninh - Nam Định 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Trực Ninh - Nam Định 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Trực Ninh

mưa nhẹ

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

29°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.18 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Trực Ninh