Dự báo thời tiết Huyện Trực Ninh - Nam Định 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:06 pm

Gió
6.71 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:07 pm

Gió
4.76 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:07 pm

Gió
4.38 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:07 pm

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:08 pm

Gió
4.7 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:08 pm

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:08 pm

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:08 pm

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Trực Ninh - Nam Định 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Trực Ninh - Nam Định 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Trực Ninh

bầu trời quang đãng

31°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:57/18:06

Thấp/Cao

22°

/

33°

Độ ẩm

54%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.97 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

2.03

Bình minh / Hoàng hôn

5:57 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Trực Ninh