Dự báo thời tiết Huyện Trực Ninh - Nam Định 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
3.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
3.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
3.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
2.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
4.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
4.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.59 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
3.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
3.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

21°/18°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
5.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

16°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
5.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
6.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

15°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/15°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
6.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

17°/17°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Trực Ninh - Nam Định 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Trực Ninh - Nam Định 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Trực Ninh

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:30/17:48

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

23°

độ ẩm

Độ ẩm

88%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.48 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

19°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:30 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Trực Ninh