Thời tiết Núi Phu Hoi Nam - Lào Cai

mây rải rác

21°

mây rải rác

Cảm giác như 20°
Nhiệt độ tại Núi Phu Hoi Nam - Lào Cai
Thấp/Cao

15.8°

/

27°

Độ ẩm tại Núi Phu Hoi Nam - Lào Cai
Độ ẩm

78.2%

Tầm nhìn tại Núi Phu Hoi Nam - Lào Cai
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Núi Phu Hoi Nam - Lào Cai
Gió

0.83 km/h

Điểm ngưng tại Núi Phu Hoi Nam - Lào Cai
Điểm ngưng

16.4°

Tia UV tại Núi Phu Hoi Nam - Lào Cai
UV

0

Nhiệt độ Núi Phu Hoi Nam - Lào Cai

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Núi Phu Hoi Nam - Lào Cai
24.2° / 25.9°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Núi Phu Hoi Nam - Lào Cai
17.9° / 19.9°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Núi Phu Hoi Nam - Lào Cai
16.3° / 16.5°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Núi Phu Hoi Nam - Lào Cai
22° / 21.5°

Thời tiết Núi Phu Hoi Nam - Lào Cai theo giờ

6:00 pm

20° / 20.9°

weather

dewpoint 78 %

mây rải rác

7:00 pm

20.7° / 20.7°

weather

dewpoint 79 %

mây rải rác

8:00 pm

20.7° / 20.2°

weather

dewpoint 80 %

mây rải rác

9:00 pm

19.1° / 20°

weather

dewpoint 83 %

mây rải rác

10:00 pm

20° / 19.9°

weather

dewpoint 85 %

mây rải rác

11:00 pm

18.8° / 19.4°

weather

dewpoint 88 %

mây rải rác

12:00 am

18.9° / 18.5°

weather

dewpoint 89 %

mây rải rác

1:00 am

18.8° / 18.2°

weather

dewpoint 90 %

mây rải rác

2:00 am

18.8° / 18.3°

weather

dewpoint 90 %

mây cụm

3:00 am

18.5° / 18.1°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

4:00 am

19.1° / 19.8°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

5:00 am

19.2° / 19.7°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

6:00 am

20° / 19.8°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

7:00 am

19.3° / 20.5°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

8:00 am

21.4° / 21.7°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

9:00 am

22.5° / 23.4°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

10:00 am

24.5° / 24.8°

weather

dewpoint 64 %

mây đen u ám

11:00 am

26.6° / 26.4°

weather

dewpoint 59 %

mây đen u ám

12:00 pm

27.3° / 27.9°

weather

dewpoint 57 %

mây đen u ám

1:00 pm

27.8° / 29°

weather

dewpoint 55 %

mây đen u ám

2:00 pm

27.5° / 28.8°

weather

dewpoint 57 %

mây đen u ám

3:00 pm

26.6° / 26.1°

weather

dewpoint 60 %

mây đen u ám

4:00 pm

25.1° / 26.5°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

5:00 pm

23.5° / 24.9°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

6:00 pm

22.6° / 23.1°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

7:00 pm

22.7° / 22.5°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

8:00 pm

21.9° / 22.3°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

9:00 pm

21.3° / 22°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

10:00 pm

21.4° / 22.9°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

11:00 pm

21.2° / 22.8°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

12:00 am

21.9° / 22.9°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

1:00 am

21.5° / 22.7°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

2:00 am

21.6° / 22.1°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

3:00 am

21.6° / 22.2°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

4:00 am

21.7° / 21.3°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

5:00 am

21.1° / 21.9°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

6:00 am

21.5° / 21.5°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

7:00 am

21.1° / 22°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

8:00 am

21.4° / 22.6°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

9:00 am

21.3° / 22.2°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

10:00 am

22.1° / 23°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

11:00 am

22.5° / 22.2°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

12:00 pm

21.7° / 22.5°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

1:00 pm

21.5° / 22.3°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

2:00 pm

21.3° / 21°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

3:00 pm

20.9° / 21.6°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

4:00 pm

20.6° / 21.9°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

5:00 pm

20.4° / 21°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Núi Phu Hoi Nam - Lào Cai những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/21°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.49 km/h
dewpoint
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

pressure
Áp suất

1020 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.77 km/h
dewpoint
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

22°/18°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

pressure
Áp suất

1020 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.17 km/h
dewpoint
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

pressure
Áp suất

1022 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
0.91 km/h
dewpoint
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

pressure
Áp suất

1021 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.07 km/h
dewpoint
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

pressure
Áp suất

1019 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
0.47 km/h
dewpoint
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Núi Phu Hoi Nam - Lào Cai trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Núi Phu Hoi Nam - Lào Cai những ngày tới

Lượng mưa Núi Phu Hoi Nam - Lào Cai những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém

Rất có hại cho sức khỏe. Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.

CO

588.06

NH3

1.78

NO

0

NO2

5.3

O3

104.53

PM10

89.5

PM2.5

84.78

SO2

2.25

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Núi Phu Hoi Nam