Dự báo thời tiết Núi Phu Hoi Nam - Lào Cai 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

16%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

19°/29°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

20%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

18°/15°

temperature
Sáng/tối

18°/17°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

21°/16°

temperature
Sáng/tối

14°/20°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

14°/11°

temperature
Sáng/tối

14°/13°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

12°/12°

temperature
Sáng/tối

10°/13°

Áp suất

1025 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

15°/15°

temperature
Sáng/tối

12°/18°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

24°/18°

temperature
Sáng/tối

15°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

32°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

34°/23°

temperature
Sáng/tối

19°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

21°/16°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.18 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/17°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

16°/20°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

20°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

21°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

23%

temperature
Ngày/đêm

35°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

20%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Núi Phu Hoi Nam - Lào Cai 30 ngày tới


Lượng mưa Núi Phu Hoi Nam - Lào Cai 30 ngày tới

Thời tiết Núi Phu Hoi Nam

bầu trời quang đãng

23°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

19°

/

36°

Độ ẩm

42%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.91 km/h

Điểm ngưng

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Núi Phu Hoi Nam