Thời tiết Huyện Bảo Yên - Lào Cai theo giờ

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.43

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.36 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.45

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.3 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.31

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.64

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.27

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.22

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.21

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.52

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.7

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.36

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.2 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

57%

CN 21/04
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.53

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.87

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.17

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.94

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.31

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.22

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.21

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.24

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.18

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.77

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

87%

T2 22/04
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

7.647 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bảo Yên - Lào Cai trong 12h tới

Thời tiết Huyện Bảo Yên

bầu trời quang đãng

30°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 31°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

40°

Độ ẩm

48%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.3 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

1.45

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bảo Yên