Dự báo thời tiết Huyện Bảo Yên - Lào Cai 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:40 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

19°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:39 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:39 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:38 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

29°/16°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:38 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

16°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:37 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

25°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:37 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:36 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/18°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:35 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

21°/17°

temperature
Sáng/tối

15°/19°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:35 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

17°/17°

temperature
Sáng/tối

15°/18°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

16°/21°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

18°/14°

temperature
Sáng/tối

19°/16°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bảo Yên - Lào Cai 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bảo Yên - Lào Cai 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Bảo Yên

mây cụm

22°

mây cụm

Cảm giác như 22°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:40/17:56

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

28°

độ ẩm

Độ ẩm

83%

áp suất

Áp suất

1014 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.14 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

19°

uv

UV

3.11

Bình minh / Hoàng hôn

6:40 am
5:56 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bảo Yên