Dự báo thời tiết Huyện Bảo Yên - Lào Cai 5 ngày tới

Hiện tại
mây thưa
29°

mây thưa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.2°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.5°/22.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.2°/25.7°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  1.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 12/12
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.4°/28.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  5.77 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.2°/22.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.6°/24.1°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  1.83 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 13/12
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/23.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  4.52 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.4°/21.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.1°/22.6°
 • pressure
  Áp suất
  1018 hPa
 • wind
  Gió
  1.14 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 14/12
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/27.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  59.1%
 • Lượng mưa
  2.61 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.4°/21.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.4°/26.3°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  1.62 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 15/12
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.7°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37.2%
 • Lượng mưa
  0.98 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.3°/21.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.6°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  1.11 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bảo Yên - Lào Cai 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bảo Yên - Lào Cai 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Bảo Yên

bầu trời quang đãng

23°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

20°

/

31°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.74 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bảo Yên