Dự báo thời tiết Huyện Bảo Yên - Lào Cai 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 28°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.9°/28.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.4%
 • Lượng mưa
  0.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.1°/20.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.3°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:41/17:55
T3 07/02
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.4°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  61.3%
 • Lượng mưa
  0.56 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.9°/21.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.4°/22.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.46 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:40/17:55
T4 08/02
mây cụm
28°

mây cụm

Cảm giác như 28°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/29.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  9.6%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.3°/20.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.8°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.28 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:40/17:56
T5 09/02
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.3°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  29.1%
 • Lượng mưa
  0.57 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.9°/20.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.8°/21.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:39/17:56
T6 10/02
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.5°/30.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  25.8%
 • Lượng mưa
  0.44 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.8°/20.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.6°/21.8°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:39/17:57

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bảo Yên - Lào Cai 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bảo Yên - Lào Cai 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Bảo Yên

mây thưa

25°

mây thưa

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

06:41/17:55

Thấp/Cao

20°

/

28°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.23 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0.26

Bình minh / Hoàng hôn

6:41 am
5:55 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bảo Yên