Dự báo thời tiết Huyện Bảo Yên - Lào Cai 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:51 pm

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:50 pm

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:49 pm

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:48 pm

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

34°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:47 pm

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:46 pm

Gió
2 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:46 pm

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:45 pm

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:44 pm

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:43 pm

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:42 pm

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:41 pm

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:40 pm

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:39 pm

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:38 pm

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:38 pm

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/18°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:37 pm

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:36 pm

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

32°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:35 pm

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:34 pm

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bảo Yên - Lào Cai 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Bảo Yên - Lào Cai 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Bảo Yên

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/17:51

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.2 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bảo Yên