Dự báo thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

21°/17°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

16°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
4.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
4.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn 15 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn 15 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 27°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:53/18:04

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

36°

độ ẩm

Độ ẩm

66%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.38 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

20°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:53 am
6:04 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Lạng Sơn