Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn theo giờ

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

95%

T7 10/06
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.25

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.27

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.37

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.39

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.55

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.9

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.64

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.56

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.31

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.34

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.66

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.32

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.37 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.25 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.38 km/h
Độ ẩm

73%

CN 11/06
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.25

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.25

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.39

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.43

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.59

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.1

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.85

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.76

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.12

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.86

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.92

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.8

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn trong 12h tới

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:09/18:35

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.51 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:09 am
6:35 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Lạng Sơn