Dự báo thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
17°

mưa nhẹ

Cảm giác như 17°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17°/18.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  3.88 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  17°/18.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.3°/18.3°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  1.78 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:44
T2 06/02
mưa nhẹ
20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 20°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.7°/20.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  50.5%
 • Lượng mưa
  1.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20.8°/19.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.5°/19.7°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:44
T3 07/02
mây đen u ám
20°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.5°/21.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  21.9%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20.8°/20.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.3°/20.5°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:45
T4 08/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19°/21.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  62.2%
 • Lượng mưa
  1.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.4°/20.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.5°/20.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.77 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:45
T5 09/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.1°/24°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  72.2%
 • Lượng mưa
  2.76 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.7°/20.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19°/21.2°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:46

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn 5 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn 5 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn

mây đen u ám

18°

mây đen u ám

Cảm giác như 18°

Bình minh/Hoàng hôn

06:29/17:44

Thấp/Cao

17°

/

18°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.01 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:29 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Lạng Sơn