Dự báo thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn 5 ngày tới

Hiện tại
bầu trời quang đãng
30°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.8°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -1%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.6°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  2.25 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:40
T3 03/10
mây cụm
32°

mây cụm

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.8%
 • Lượng mưa
  0.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.9°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.3°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:39
T4 04/10
mây thưa
32°

mây thưa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.1°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.7°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.8°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:38
T5 05/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  69.7%
 • Lượng mưa
  4.19 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.2°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/31.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.41 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:37
T6 06/10
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  82%
 • Lượng mưa
  8.28 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.5°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.43 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:36

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn 5 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn 5 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn

bầu trời quang đãng

30°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:40

Thấp/Cao

23°

/

32°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.36 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

7.33

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:40 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Lạng Sơn