Dự báo thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:04 pm

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

21°/17°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

16°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:06 pm

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:07 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:07 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:07 pm

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:08 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:08 pm

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:08 pm

Gió
4.4 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:09 pm

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:09 pm

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:09 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:10 pm

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:10 pm

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:10 pm

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:11 pm

Gió
4.45 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:11 pm

Gió
4.85 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

25°/18°

temperature
Sáng/tối

24°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:11 pm

Gió
5.03 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:12 pm

Gió
5.03 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

16°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:12 pm

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:12 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:13 pm

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:13 pm

Gió
4.79 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:13 pm

Gió
4.88 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:14 pm

Gió
4.87 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:14 pm

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

52%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn 30 ngày tới


Lượng mưa Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn 30 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn

mây rải rác

28°

mây rải rác

Cảm giác như 29°

Bình minh/Hoàng hôn

05:53/18:04

Thấp/Cao

22°

/

36°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.16 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:53 am
6:04 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Lạng Sơn